Jeśli chcesz nas wesprzeć!

     Centrum Chrześciajańskie "Kannan" we Wrocławiu                                 www.kannan.org.pl   
           26 1050 1575 1000 0023 1423 5462
                   z dopiskiem  "Wolność dla Jeńców"

a